Pardes Festival w Kazimierzu Dolnym

Pardes Festival to jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych w sezonie letnim w Kazimierzu Dolnym. Głównie dotyczy wielokulturowego dziedzictwa pojawiającego się na lubelskim terenie. Organizatorzy imprezy – Fundacja Spichlerz Kultury w szczególności skupia się na tradycji kultury żydowskiej. Dąży do przywracania odmiennych wartości lubelskich kultur poprzez angażowanie uczestników do wypraw szlakiem kulturowego dziedzictwa europejskiego. Najważniejszym tematem podczas festiwalu to prezentacja Polsko-żydowskiej kolonii w Kazimierzu Dolnym.

Początki Pardes Festival

Nazwa festiwalu Pardes pochodzi od hebrajskiego słowa z języka perskiego, które oznacza ogród, raj, sad owocowy. Organizatorzy interpretują Kazimierz Dolny jako miasto-raj pamięci różnych tradycji i kultur spotykanych na lubelszczyźnie. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2013 roku. Uczestnicy mieli przyjemność wędrować po “ogrodzie” sztuki, malarstwa oraz oglądać prezentacje twórczości oraz działalności żydowskich artystów mieszkających w okolicach Kazimierza Dolnego. Celem obranym przez Fundację było i jest nadal przywracanie pamięci dawnych wielokulturowych opowieści.

Każda poprzednia edycja festiwalu była wyjątkowa i wyróżniała się obszernym programem wydarzeń i prezentacji. Organizatorzy zawsze dbają o pewną powtarzalność i spójność spotkań w każdej z edycji. Podczas poprzednich festiwalach można było wziąć udział w wystawach malarskich oraz fotograficznych, uczestniczyć w teatrze, w spotkaniach z artystami, oglądać filmy, słuchać muzyki i wyruszać szlakiem pamięci tradycji wielokulturowych. Istotą festiwalu podczas każdej edycji jest przywołanie tematyki odmiennych mniejszości narodowych lub etnicznych żyjących w Polsce.

Pardes Festival w Kazimierzu Dolnym

Zdjęcie: https://flic.kr/p/YTjcdA

Poznaj zwyczaje i dorobek kultury Żydowskiej

Głównym zadaniem twórców festiwalu Pardes jest czerpanie z tradycji dziedzictwa Europy i Polski w celu wykreowania na nowo pamięć o kulturach i mniejszościach narodowych. Organizatorzy podkreślają istotę zwyczajów i tradycji kultury Żydowskiej. Ze względu na to, że w Kazimierzu i lubelszczyźnie przez wieki liczną społeczność zamieszkiwali Żydzi. Mocno wpłynęli na polską rzeczywistość, pozostawili po sobie ogromny dorobek, który warto poznać.

Jest to jedno z większych wydarzeń organizowanych na lubelszczyźnie. Podczas festiwalu twórcy umożliwiają poznanie ciekawych zwyczajów żydowskich, tradycję innych religii, grup etnicznych i mniejszości narodowych. Obce są dla Ciebie święto Szawuot, Pascha czy Chanuka? Uczestnicząc w Pardes dowiesz się co one oznaczają, dlaczego są takie ważne dla wierzących i kiedy są organizowane. Fundacja Spichlerz Kultury troszczy się o dziedzictwo i pamięć kulturową, dlatego warto poznać religię i historię dawnych mieszkańców Kazimierza Dolnego i okolic.

Kamienice na rynku Kazimierza

Zdjęcie: https://flic.kr/p/dmpMng

Szczegółowy program Pardes Festial 2018

  • 22.08 – Spacer śladami polsko-żydowskiej kolonii artystycznej
  • 23.08 – Popołudnie ze śliwką
  • 24.08 – Cykl spotkań o tematyce urkaińskiej
  • 25.08 – Koncert Yaron Trio w Teatrze Klepisko
  • 26.08 – Wycieczka do skansenu

Redaktor